Dlaczego
warto działać
systematycznie?

Krok 1

Dzięki systematyczności Twój kapitał rośnie

QUIZ
QUIZ
Pytanie
Czy kula śniegu, gdy toczy się po zboczu pokrytej śniegiem góry, jest coraz większa i coraz szybciej rośnie?
yes
Tak
no wrong
Nie
quiz answer
Odpowiedź
Kula zbiera zalegający na zboczu śnieg – tym więcej
i szybciej, im dłużej się toczy.

Podobnie jest z systematycznym inwestowaniem. Twój
kapitał rośnie nie tylko dlatego, że do niego dokładasz. Ma
szansę być regularnie powiększany o zysk z inwestycji.
A Ty z roku na rok dostajesz procent od coraz większej
kwoty.
Krok 2

Nie musisz martwić się, czy kupujesz w najlepszym
możliwym momencie

Inwestując regularnie nawet małe kwoty, masz szansę zgromadzić pieniądze na przyszłość. Łatwiej jest odłożyć kilkaset złotych miesięcznie, niż od razu zainwestować kilka tysięcy. Mniej ważne jest wtedy to, w którym momencie inwestujesz, bo uśredniasz cenę zakupu.
Najlepiej wyjaśni to historia:
Roksana, Szczepan i Patrycja inwestują tę samą kwotę – 3000 zł rocznie, przez 15 lat. Szczepan i Patrycja dwa razy w roku wpłacają 1500 zł. Szczepan znany jest ze swojego szczęścia, więc zawsze udaje mu się kupić w najlepszym możliwym momencie, gdy cena jest najniższa.
Patrycja – pechowo zawsze kupuje w momencie najwyższych cen na rynku. Roksana stosuje zasadę małych kroków: regularnie, co miesiąc inwestuje 250 zł. Pomimo różnych podejść, dużej regularności, szczęścia lub jego braku – cała trójka, po 15 latach inwestowania, zyskuje ponad dwa razy więcej pieniędzy, niż gdyby je tylko oszczędzali. Inwestując systematycznie możesz inwestować mniejsze kwoty raz w miesiącu. Co ważne, nie musisz koncentrować się na tym, by wybrać najlepszy moment zakupu. W rzeczywistości jest to niemożliwe, bo nie da się przewidzieć przyszłości. Sama regularność procentuje.
checked

Pominąłeś część materiałów

Do dokończenia etapu potrzebujesz jeszcze:
- rozwiązać quiz
- obejrzeć wideo
checked

Za Tobą trzeci etap

Dowiedz się więcej.
Etap 4. Łącz różne rozwiązania